Blog: Mají české panelové domy požární schodiště? - Nekecamweb.cz

Blog

Mají české panelové domy požární schodiště?

K
Kvido Přidáno před 10 měsíci
Mají české panelové domy požární schodiště?

Pokud je mně známo, tak české výškové panelové domy nemají zvláštní požární schodiště. Když exprezident Havel mluvil o "kralikárnách" měl skutečně pravdu. Tehdy přirovnání platilo, stejně jako dnes! Ale co se pro bezpečnost proti možným požárům za 30 let udělalo? Skoro nic!


Poslední tragické požáry:

8.8.2020 - V Bohumíně hořel panelový dům. Požár si vyžádal jedenáct obětí, několik lidí vyskočilo z oken. Zdroj

5.9.2020 - Při požáru v ústeckém paneláku zemřel člověk, skočil z okna v šestém patře. Zdroj

Zde se naskytá otázka, museli lidé, kteří při požáru zahynuli, skákat z oken? Zřejmě nikoli, kdyby paneláky byly vybaveny únikovými cestami, tedy požárním schodištěm. Či únikovým kovovým schodištěm na jedné ze stran výškových budov, tak, jak to je jinde ve světě.

V bakalářské práci: "Výškové budovy v současných podmínkách ČR a ve světě autorka Tereza Zubrová, v odíle 3.3.1 Provoz výškových budov uvádí:

Na budovy jsou především kladeny vysoké technické požadavky z hlediska bezpečnosti. Měly by být neustále monitorovány pro sledování pohybu osob v prostorách budov a to nejen u vstupu do objektu, ale i uvnitř budovy a zabezpečeny proti požáru. Každá budova by měla mít možnost protipožárního zásahu vedeného vnitřkem budovy, vnějškem budovy nebo oběma cestami. V případě požáru by měla být výšková budova vybavena systémem elektrické požární signalizace, zkráceně EPS. Tato zařízení obsahují detektory kouře a tepla a jejich rozvody tvoří nehořlavé kabely. V případě požáru se v každém patře rozezní signály, rozsvítí se nouzová osvětlení a uživatelé budov jsou o vzniklém požáru okamžitě informovaní. Nouzová osvětlení musí být v každém případě viditelná a musí jednoznačně ukazovat směr k nouzovému východu. Zároveň se prostřednictvím EPS předá informace hasičskému záchrannému sboru (HZS). Systém automaticky nastartuje dieselové motory, jež udržují v chodu požární vzduchotechniku, a vypne vzduchotechniku fungující za normálních okolností. Požární vzduchotechnika způsobí přetlak v únikových prostorách a tím do nich zamezí průniku ohně a kouře. Lidé se tak mohou z budovy bezpečně dostat, a to buď požárním schodištěm či evakuačním výtahem. Mimo tato zařízení by se měly ve výškových budovách nacházet funkční stabilní hasicí přístroje s automatickými skrápěcími hlavicemi, neboli sprinklery, které se zabudují do závěsných podhledů." (To by mělo být k dispozici alespoň ve výškových budovách, poznámka autora.)

Když jsem oslovil namátkou jednoho z našich poožárníků, vyslovil se, že s popsaným návrhem požárního zabezpečení ještě nesetkal.

Foto titl.: sumpersky.denik.cz

Autor: Vícha Květoslav (Kvido)

Kvido září 05 2020 431 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

H
  • Žádné komentáře nebyly zveřejněny.