Ach ne! Kde je JavaScript?
Váš webový prohlížeč nemá povolen JavaScript nebo nepodporuje JavaScript. Pro správné zobrazení tohoto webu nebo pro upgrade na webový prohlížeč, který podporuje JavaScript, povolte JavaScript ve webovém prohlížeči.
Blog

Není pravda, že stát je špatný hospodář

K
Kvido Přidáno před 15 dny
Není pravda, že stát je špatný hospodář Jiří Nussberger, český ekonom, publicista, napsal desítky knih, které vydal v České republice (ČR) a ve světě. Např. Budeme se bránit, v níž radí nejen ženám, jak se bránit nebezpečí, jak používat spreye, alarmy apod. Jaký má názor na hospodaření v ČR?
Jiří NUSSBERGER:

Absolvoval jsem Strojní fakultu VUT v Brně, obor ekonomika a řízení, potom VŠE

v Praze, obor zahraniční obchod, a později MBA a M.Sc. v Londýně, vyučil jsem se ještě

dodatečně puškařem, jen tak ze zájmu, a částečně studoval ještě několik dalších oborů.

Pracoval jsem ve strojírenských podnicích a v zahraničním obchodě včetně

dlouhodobého přidělení v Austrálii. Po roce 1990 jsem byl generálním ředitelem velkého

strojírenského podniku, kde se mi velmi hodily předchozí zkušenosti, protože náš

sortiment bylo nutné umístit na zahraničních trzích pro udržení zaměstnanosti. Založil

jsem společný exportní podnik v USA a poznal mnoho zemí. Viděl jsem hodně lesku, ale

také mnoho bídy a chudoby v nedůstojných slumech. Hovořím několika cizími jazyky.

Mým koníčkem je myslivost, kde jsem zkušebním komisařem všech předmětů, a

kynologie. Jsem soudním znalcem.

Jak byste charakterizoval současný stav naší ekonomiky? A dá se ještě vůbec mluvit o

českém národním hospodářství?

Bývám na rozpacích, když se hovoří o ministerstvu průmyslu, protože to ministerstvo

nic neřídí. Stát žádný průmysl nevlastní. Před rokem 1989 jsme byli průmyslovou

velmocí. Strojírenství mělo špičkovou úroveň, naše výrobky se nevyvážely jen do

východního bloku, jak tvrdí naši odpůrci, ale československé obráběcí stroje šly do

západní Evropy, Spojených států, do celého světa. A skutečnou velmocí jsme byli, pokud

šlo o investiční celky. Na relativně malý stát byl rozsah a struktura vyvážených

investičních celků impozantní. Byly to cukrovary, pivovary, rafinérie, elektrárny a další.Pracoval jsem krátkou dobu ve Zbrojovce Brno právě ve vývozu investičních celků.

Dělali jsme montovnu traktorů v Iráku, pneumatikárnu v Barmě, továrnu na propan-

butanové lahve v Nigérii... Naše podniky zahraničního obchodu měly každý své pole

působnosti, na investiční celky byl specializován například Technoexport, Škodaexport,

Strojexport a další. Ale stavěly se třeba i nemocnice na náročných trzích v bohatých

arabských zemích.

Ve srovnání s touto minulostí je současný stav tristní. Nyní jsme překladiště Evropy a

montovna Evropy. Zatímco dříve se dělaly finální výrobky, dnes jsou to z devadesáti

procent jen subdodávky. Mimo Škodu Auto, to je jediný nosný program v průmyslu, ale

i její zisk odchází mimo republiku.

Dělá se u nás jen práce ve mzdě, subdodávky. Na tom, že se dělají součástky pro

zahraniční firmy, se nedá vytvářet žádný zisk. Žádná přidaná hodnota. Odeberou je od

našich firem za nejnižší možnou cenu. Naopak investiční celky přinášely vysokou

přidanou hodnotu, protože jako součást toho celku jsme vyvezli i komponenty, které se

takto prodaly za daleko vyšší cenu, než kdyby se prodávaly samostatně.

Byl propracován určitý systém, kdy podniky zahraničního obchodu byly jakýmisi

tykadly na trzích, a své poznatky předávaly generálním ředitelstvím výrobních podniků,

které měly specializované projekční kanceláře. Ty byly schopny na klíč vyprojektovat

téměř jakýkoli investiční celek. Dnes, když mám mluvit o národním hospodářství, je mi

smutno. Je to takové paběrkování.

Podřízený, subdodavatelský charakter české ekonomiky je ovšem příčinou velmi

nízkých mezd...

Ovšem, náš subdodavatel velký prostor na mzdy nemá. Ceny vstupů – surovin, energií

apod. jsou všude přibližně stejné, konkurovat může náš výrobce leda jen nízkou cenou

práce. Ten kompletátor mu ze svého zisku popustí jen to nejnutnější.

Jaké z této situace spatřujete východisko?

Musíme si také uvědomit, že zde fungují nadnárodní monopoly, a od nás mají velice

snadný export finančních prostředků. Mělo by se nařídit, aby se ty peníze reinvestovaly

zde.

Za druhé, i stát by měl začít podnikat. Nesouhlasím s tvrzením, že stát je špatný

hospodář. Po roce 1990 se ho chopili konjunkturalisté a nešlo jim o nic jiného, než se

zmocnit státního majetku, nikoli jej spravovat. Nesouhlasil jsem s Klausem, když říkal:

Konečně ať už to někomu patří, ať se o to nemusíme starat. To byla naprosto nesprávná

filozofie.

Vezměme si například Rakousko. Největší podniky tam patří státu. Dokonce i banky

buď přímo patří státu, nebo jsou to akciové společnosti s většinovým podílem státu.

Případně jde o kampeličky s přísným dozorem státu. Tak bychom mohli pokračovat stát

od státu, dokonce i ve Švýcarsku je řada státních podniků. Když se tam soukromá firma

dostane do problémů, stát zasáhne, aby byla zachována pracovní místa.Najít řešení pro českou ekonomiku není vůbec jednoduché. A dostat ji na úroveň, jakou

jsme měli před rokem 1989, to je úkol téměř na několik generací.

Do státní správy bychom měli začít přebírat hospodaření s přírodními zdroji. Je to

zločin, když naši vodu prodává českým občanům francouzská firma. Když plyn, který

dovážíme z Ruska, nám přeprodává německá firma. S našimi surovinovými zdroji se

zacházelo velmi lehkovážně. Němci nám těží kaolin, a tak bychom mohli pokračovat.

Takže dostat pod kontrolu surovinové zdroje je základ.

Působil jsem v Austrálii, kde je velmi liberální politika. Ale zdroje surovin vždy patří

státu. Podnikatel ho má pouze propůjčený a z každé vytěžené tuny musí odvádět část

finančních prostředků. Ale i energetika je tam pod kontrolou státu, jsou limitované ceny

energií. Systém je takový, že vše, co ovlivňuje životní úroveň občana, kontroluje stát.

Voda, odpadové hospodářství nemohou být v soukromém vlastnictví, vždy patří městu

nebo státu, aby nemohly být předmětem spekulací. Tím bychom měli začít u nás.

A co podpora investic?

Systém investičních pobídek a daňových prázdnin pro zahraniční firmy je nesmysl.

Nakonec se ukázalo, že podpořené firmy okamžitě po skončení daňových prázdnin

přestěhovaly výrobu jinam a pracovníci byli opět na ulici. Pobídky měli dát našim

podnikatelům.

Pokud jde o daně, v každém případě bych zakázal jakoukoli součinnost s firmami v

daňových rájích. Zakládal jsem společnou firmu ve Spojených státech. A navrhl jsem

tamějšímu ekonomovi, že bychom také mohli k tzv. optimalizaci daní využít daňový ráj.

Řekl mi, že jakmile se v USA objeví faktura z daňového ráje, finanční úřad ji neuznává

a bez řečí ji plně zdaní. Žádné smlouvy dopravního podniku s firmami na Kajmanských

nebo Panenských ostrovech. V USA jsou takové věci zakázané. Pokud finanční úřad

něco podobného najde, udělá firmě takovou hloubkovou kontrolu, že je to pro ni téměř

likvidační.

To jsou příklady ze světa, takže není potřeba nic vynalézat, stačí se rozhlédnout, jak to

dělají jinde.

Máme ale určitá pravidla, nadiktovaná bruselskými byrokraty, a ta naopak vytvářejí

podmínky pro privatizaci snad i vzduchu k dýchání...

Neměli jsme podepisovat Lisabonskou smlouvu, upozorňovali na to i někteří pravicoví

politikové. Evropská unie – ano, ale stav před Lisabonskou smlouvou, která z nás

udělala naprosté vazaly. Kolonii Bruselu. Měli bychom hledat řešení, jak se vzepřít

těmto procesům, stejně jako to dělají Polsko, Maďarsko, částečně Slovensko. Spojit se v

rámci visegrádské čtyřky. Začít odmítat tyto diktáty. Bruselský systém je strašně

nedemokratický, protože existuje volený Evropský parlament, a Evropská komise, která

není volena, je pouze jmenována. Ale rozhoduje. Několik nevolených jedinců rozhoduje

o osudech stamilionů Evropanů. Jejich diktát by žádná česká vláda neměla přijímat.

Jak byste ohodnotil končící českou vládu a jakou byste rád měl vládu příští?Této vládě bych dal ve školním známkování 4-. Chlubit se úspěchy v době konjunktury

je falešné. A nedostatečnou bych jí dal za to, jak se podřizuje Evropské unii a

sousednímu Německu. Je to na úkor našich občanů, a to je hodně špatné. Není vidět ani

žádná snaha se tomu nějak bránit. Slovensko alespoň podalo žalobu kvůli kvótám na

přistěhovalce. Naše vláda ne. Přitom všichni vědí, že ta migrační vlna je katastrofa.

Pokud chceme žít v míru, je to potřeba řešit od začátku. Už nyní.

Opět připomenu Austrálii. Každý pátý Australan není narozen v Austrálii. Ale současná

imigrační vlna, která se také snažila dostat do Austrálie, je tam řešena naprosto striktně.

Vojenské námořnictvo hlídkuje, když potká loď s imigranty, pod namířenými kulomety

a kanóny přikážou: otočit! Ve Středozemním moři je naloží a dovezou do Itálie, místo

aby je vrátili zpátky do Afriky. Naše vláda a europoslanci – jejichž hlas není vůbec slyšet

– by měli říci těmto nárazníkovým zemím: když si je na své území vezmete, tak si to

řešte sami. My to za vás řešit nebudeme. Proč my bychom měli přijímat odpovědnost za

vaše rozhodnutí?

Bylo by možné znovu vytvořit podobný systém, jako byly podniky zahraničního

obchodu, aby se naše výrobky mohly na světovém trhu realizovat bez zprostředkovatelů

se zahraničními majiteli?

Reálné by to bylo, protože místo různých agentur, které platíme vlastně jen za

reprezentaci, by se mohl založit podnik zahraničního obchodu, vybavený profesionály.

Ti by řadě podnikatelů poskytovali zahraničně obchodní servis, ti střední a menší

nemají prostředky, aby si mohli dělat marketing na zahraničních trzích. Ani se jim

nevyplatí zaměstnat pracovníka, který by to řešil. Pro ně by to byla cesta.

Kromě toho by se měla založit státní komerční banka, která by mimo jiné poskytovala

finanční služby pro občany bez poplatků. Zase uvedu příklad z Austrálie: žádná banka

tam nesmí vybírat poplatky. Banky tam žijí z rozdílu debetní a kreditní úrokové sazby,

majitel účtu jen odvádí státu směšný poplateček asi půl dolaru. I zdravotní pojišťovny

tam musejí dát do zdravotnictví stejnou částku, jakou vyberou od pojištěnců. Na svůj

provoz si musejí vydělat investováním, ovšem jen do státem určených, nerizikových

odvětví. Ve světě existují řešení, která stačí zkopírovat.

Ale zpět k tématu. Rozhodně bychom se měli ke státním podnikům zahraničního

obchodu vrátit. Třeba v Japonsku existují. Podniky tam mají monopolní postavení na

obhospodařování určitého segmentu trhu. Funguje to, mohlo by i u nás.

Máme ale Českou exportní banku, ta by měla podnikům pomoci v přístupu na

zahraniční trhy.

To je jen berlička, která neřeší podstatu: nalézt odbyt pro určitý druh zboží. Najít trhy,

udělat marketing a pak to profesionálně obsloužit. Exportní banka pomáhá, až když už

je to všechno vyřešeno. Zajistí jen spolufinancování pro export. To se využívalo u

investičních celků, kde je bankovní podpora potřeba. Ale to už je koncovka, když už je

všechno hotové.

Když je řeč o zahraničním obchodu, jak se díváte na snahy jistých kruhů poškodit styky

s Ruskem a Čínou?Je potřeba dívat se na věci z pohledu zájmů našeho občana. Nás protiruské sankce stojí

obrovské peníze. Řada podnikatelů na tom skončila. Začal se otevírat trh, který jsme na

začátku devadesátých let neprozřetelně opustili, a tehdy dokonce byla atmosféra taková,

že kdo se snažil obchodovat s Ruskem, byl sledován a hodnocen skoro jako zrádce a

zločinec a špion. Přitom se do Ruska cpal celý svět. Je to obrovský trh. Rusové sami

říkají, že jsme hlupáci, protože jsme mohli udržet řadu fabrik vyrábějících spotřební

zboží. Byly specializované na ruský trh, oni byli na naše zboží zvyklí. Mělo tam vysokou

reputaci. Pomluvy, že kvůli Rusku nebyl tlak na zvyšování kvality, mohou být pravda,

ale nemusejí. Odbyt tam byl a naše zboží se prodávalo rovnou z kamionů. Dnes by se

výrobci museli přizpůsobit konkurenci a trendům, které tam jsou, ale nezničily by se

základy výroby. Rusko je velikánský trh a opouštět ho je sebevražedný nesmysl.

Subdodávky do Německa jej nenahradí. Do Ruska se vyvážely finální produkty, včetně

těch investičních celků, o nichž jsme hovořili na začátku. A dopady krachů firem, které

kvůli politickým rozhodnutím ztratily ruský trh, mají multiplikační efekt. Stát přichází

o daně, sociální pojištění, musí platit zdravotní pojištění...

Je to podobné, jako vytváření nálad proti Číně. Čína je dnes nejsilnější ekonomikou

světa. Všichni se tam derou. Nikdo nevykládá nesmysly o lidských právech. Já Čínu

znám poměrně dobře, byl jsem tam pracovně několikrát. Rozvoj Číny je neskutečný. Je

to samozřejmě různé podle oblastí, ale třeba jižní Čína, okolí Šanghaje, kde rostou

obrovské průmyslové komplexy a obchodní centra, je tak bouřlivý, že dnes má Šanghaj

26 milionů obyvatel. Je to největší město na planetě a životní úroveň je tam nesmírně

vysoká. Náš občan by se divil, jaké mzdy a životní úroveň tam jsou. Čínský dělník už

dávno nepracuje za hrstku rýže. Samozřejmě může nastat otázka, jak při tak vysokých

mzdách – daleko vyšších než u nás – udrží tak nízkou cenu produkce. Možná to bude

velmi vysokou intenzitou práce. Co jde na odbyt, vyrábí se ve třísměnném provozu 24

hodin denně.

Úspěchy čínského hospodářství pociťujeme i u nás – v počtu zahraničních turistů

Číňané už vedou. Kde by na to vzali?

Bohužel, i v Číně jsme po roce 1989 kvůli politickým předsudkům ztratili trhy, kam

jsme vyváželi spoustu zboží. Strojírenské výrobky, celé elektrárny a spoustu dalšího.

Jiří NUSSBERGER

Zdroj: Halonoviny.cz

Zdroj: https://docplayer.cz/121151195-Neni-pravda-ze-stat-je-spatny-hospodar.html
Kvido July 29 2020 122 1 komentář Tisk

1 komentář

Zanechat komentář

  • Ing. Václav Princ
    Den zúčtování přijde. Srovnání krize kapitalismu tady je a to už 2x ve světových válkách. Signatář, 03.08.2020 10:50:10

    Sdělovací prostředky lžou. O USA píší jen dobré zprávy a o naší zemi jen ty negativní, protože se jim nelíbí podpora vlády ze strany KSČM. O tom, kolik lidí je v USA nevzdělaných, negramotných, kolik lidí žije na ulici, kolik jich je v exekuci a v životní beznaději, o tom nikdy a nikde ani slovo. My totiž z USA kopírujeme úplně všechno. Tak se nikde nemluví o tom, kolik zavraždili Američané nevinných lidí a dětí ve Vietnamské válce a co je opravňovalo tuto zemi napadnout. Místo toho tu řešíme, jak Rusové dělají všechno špatně a výsledky II. světové války chceme úplně předělat. Lidem, kterým je dnes 40 let, těžko vysvětlíte, že se měli lidi v roce 1988 lépe než dnes i přesto nebo právě proto, že tu totalitně vládli komunisté. Nikdo z učitelů si dnes nedovolí ve škole říci dětem pravdu, co se tu po II. světové válce muselo opravit, postavit, abychom se stali vyspělou zemí. A přitom stačilo tak málo, abychom se měli dnes lépe. Stačilo totiž odstranit chyby, které KSČ před rokem 1989 udělala, uvědomila si to a už napravovala. My jsme to chtěl líp a dopadlo to mnohem hůř. Nesmíme ale míchat politiku a rozvoj vědy a techniky. Mobilní telefony a současné pokroky ve vědě bychom mohli využívat, i kdyby nepřišla údajná revoluce v roce 1989. Touto revolucí jsme poslali milion lidí do exekucí, další milion do chudoby a bydlet na ulici. Odhaduji, že cca 20% lidí žije u nás v beznaději ze dne na den, 70% zaměstnaných žije a třeba i spokojeně a necelých 10% občanů je nesmírně spokojených a jejich úspory dosahují milionů Kč.
    Mezi spokojenými občany jsou úředníci vlády a byrokracie na ministerstvech, která musí dokazovat, že je potřebná, ale jinak nic neřídí. Byrokracie je dnes větší než před rokem 1989. A spokojení jsou všichni v parlamentu a v senátu. Nic nedělat, za nic nezodpovídat a brát sta tisíce, to je přeci pro ně krásný výsledek. A lidi to už zesměšňují vtipem. Přijde zámečník do prodejny nakoupit chleba a majitel prodejny mu ho neúčtuje s tím, že dnes prodává úspěšným zadarmo. Zámečník poděkuje a druhý den ráno najde majitel obchodu před krámem dárek od zámečníka ve formě kolostavu. Stejné se opakuje s truhlářem, automechanikem, kteří poděkují majiteli obchodu a druhý den mu udělají svým dárkem radost. A totéž se opakuje, když si přijde k majiteli obchodu nakoupit poslanec parlamentu ČR. Druhý den už od rána stojí před prodejnou 20 poslanců. Nic nedělat a jen brát, nemít žádnou odpovědnost, to je, co se jim líbí.
    Odpovědět - August 03 2020 14:25:20