Ach ne! Kde je JavaScript?
Váš webový prohlížeč nemá povolen JavaScript nebo nepodporuje JavaScript. Pro správné zobrazení tohoto webu nebo pro upgrade na webový prohlížeč, který podporuje JavaScript, povolte JavaScript ve webovém prohlížeči.
Nekecamweb.cz

PočítačPočítač - související články

Není žádný související článek Internet!

Instalace Linux, Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin pro Ubuntu

V tomto článku je popis instalace a konfigurace Linux, Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin pro Ubuntu 18.04xx pomocí zásobníku Apache, MySQL, PHP7 (LAMPP). Návod funguje také v současné nejnovější verzi Ubuntu 20.20.

Úvodní informace:


K čemu je to dobré? Pro lidi, kteří chtějí mít domácí server tzv. localhost. Tedy testovat webové stránky na svém počítači.
V tomto článku budeme instalovat systém LAMP, což je Linux, Apache, MySQL, PHP pro náš webový server Apache na server Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver) s podporou PHP 7.2 a databázi MySQL, kterou bude spravovat PHPMyAdmin. Tyto aplikace slouží pro obsluhu populárních redakčních systémů CMS, jako jsou PHP-Fusion, Joomla, Wordpress nebo Drupal.

Krok 0 - Předpoklady instalace


Před samotnou instalací je nutné zajistit následující předpoklady. Nejprve byste měli aktualizovat svůj systém spuštěním ve svém Ubuntu Terminálu (Alt+T)
update sudo apt

Dále je potřebné nainstalovat git, curl, wget.
sudo apt install -y git curl wget zip unzip

Do výše uvedeného příkazu byl vložen příznak -y, abych ve výchozím nastavení odpověděl na všechny otázky „ ano“ !
Důležitá poznámka, než začneme:
Všechny kroky instalace reslizujme s oprávněním root
. Proto se ujistěte, že jste přihlášeni jako root:
sudo -s

Krok 1 - Instalace MySQL 5.7


apt-get -y install mysql-server mysql-client

Tímto příkazem by jste měli nainstalovat „Meta-balíčky“, které instalují vždy nejnovější verzi MySQL, aktuálně k dispozici od Ubuntu. Poslední verze je MySQL 5.7.
Kořenové heslo pro MySQL bude nastaveno během instalace, ale z bezpečnostních důvodů vám doporučuji anonymního uživatele a testovací databázi odstranit. Proto spusťte příkaz mysql_secure_installation (níže), abyste toho dosáhli.
mysql_secure_installation

Objeví se Terminál v němž postupně zadejte:
Zadejte nové heslo:
Znovu zadejte nové heslo:
Předpokládaná síla hesla: 50
Přejete si pokračovat s poskytnutým heslem? (Stiskněte y | Y pro Ano, jakákoli jiná klávesa pro Ne):
Zadejte Y, tedy ANO.
Odebrat anonymní uživatele? (Stisknutím tlačítka Y | Y pro Ano, jakékoli jiné tlačítko pro Ne): ANO
Za normálních okolností by měl být root umožněn pouze připojení
'localhost'. To zajišťuje, že někdo nemůže uhodnout root heslo ze sítě.
Postup zadání bezpečnostního nastavení, jak se vám bude objevovat text v Terminálu, následně musíte odpovědět:
Zakázat vzdálené přihlášení root? (Stisknutím tlačítka Y | Y pro Ano, jakékoli jiné tlačítko pro Ne): ANO
Odebrat testovací databázi a přístup k ní? (Stisknutím tlačítka Y | Y pro Ano, jakékoli jiné tlačítko pro Ne): ANO
Znovu načíst tabulky privilegií? (Stisknutím tlačítka Y | Y pro Ano, jakékoli jiné tlačítko pro Ne): ANO
Nakonec po této proceduře se vám objeví text: Úspěch.
Vše hotovo!
root @ kvetos: ~ #
Nyní otestujte přihlášení k mysql příkazem:
mysql -u root -p

Měl by se vám objevit v Terminálu podobný zápis "Vítejte v MySQL", jak je vidět na obrázku:

********

Krok 2.1 - Nainstalujte Apache 2:


sudo apt install apache2

Poté zkontrolujte, zda je server spuštěn, zkontrolujte stav apache2:
sudo systemctl status apache2

Měl by vám v Terminálu vyskočit následující zápis:
Ukázka kódu
Poté stiskněte na klávesnici „ q “ pro ukončení této relace.

Krok 2.2 - Nakonfigurujte Apache2:


Nyní spusťte příkazy níže a nakonfigurujte základní nastavení Apache2. Toto jsou základy .. a pokročilejší konfigurace lze provést později.
Nejprve se ujistěte, že konfigurace serveru Ubuntu má definovány směrnice Apache2 DirectoryIndex pro php . Pro spuštění aplikací založených na PHP musí mít Apache2 index.php jako index adresáře v souboru dir.conf.
sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Ujistěte se, že index.php je definován jako DirectoryIndex v souboru dir.conf, viz. tento zápis:

DirectoryIndex index.html index.php index.xhtml index.htm

Dále nakonfigurujte název domény nebo serveru pro svůj web . Otevřete výchozí konfigurační soubor webu Apache2 spuštěním níže uvedených příkazů.
sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

Poté přidejte ServerName a ServerAlias, aby odpovídaly názvu vaší domény a soubor uložte do něj tento zápis:
<VirtualHost *: 80>
 ServerAdmin admin@mylab.com
 DocumentRoot / var / www / html /
 ServerName example.com 
 ServerAlias example.com

 ErrorLog $ {APACHE_LOG_DIR} /error.log
 CustomLog $ {APACHE_LOG_DIR} /access.log dohromady
</VirtualHost>

Poté restartujte Apache2.
sudo systemctl restart apache2.service


Krok 4: Instalace PHP a souvisejících modulů


Spusťte níže uvedené příkazy k instalaci PHP a souvisejících modulů PHP.
sudo apt-get install php php-cgi libapache2-mod-php php-common php-pear php-mbstring


Krok 5: Nakonfigurujte Apache2 tak, aby používal PHP


Po instalaci PHP a dalších souvisejících skriptů spusťte níže uvedené příkazy, aby Apache2 mohl používat PHP.
sudo a2enconf php7.2-cgi

Nyní znovu načtěte Apache2
sudo systemctl reload apache2.service


Krok 6 - Upravte bránu firewallu


Důvodem je aby byla povolena webová komunikace.

sudo ufw allow in "Apache Full"

Měl by se vám zobrazit v Terminálu tento zápis:
Pravidla aktualizována
Pravidla aktualizována (v6)

Nakonec zadejte ve vašem prohlížeči: http: // your_server_ip, případně: http://127.0.0.1
Mělo by se vám zobrazit toto:

Poznámka:
Nejnovější verze Ubuntu (Ubuntu 18.04) přichází s nejnovější verzí PHP (7.2). Hypertext Preprocessor, běžně známý jako PHP, je výkonný skriptovací jazyk na straně serveru pro vývoj webových aplikací, který se také používá jako robustní univerzální programovací jazyk.
Pokud tedy máme podle předešlého kroku Apache nainstalován a nakonfigurován jako náš webový server, můžete teady instalovat PHP 7.2: Ještě dodávám, že pro správnou funkci PHP na Ubuntu 18.04 musíme být přihlášeni k serveru Ubuntu 18.04 jako uživatelé s právy sudo!

Krok 7 Instalace PHP 7.2


Nyní tedy nainstalujeme PHP s webovým serverem Apache 2. Spustíme následující příkazy v Terminálu k instalaci PHP a požadovaných moduly PHP Apache2:
sudo apt install php libapache2-mod-php

Tímto příkazem kódu nainstalujeme balíčky pro PHP 7.2 automaticky. Po dokončení procesu restartujte službu Apache:
sudo systemctl restart apache2

Teď máme nainstalováno PHP, avšak je doporučováno instalovat ještě další rozšíření pro lepší základní funkci celé instalace. Podívejme se tedy na zatím dostupné moduly PHP;
sudo apt-cachesearch php7 .2

Doporučuji ještě doinstalovat mbstring, phpdbg, sybase, takže spusťte tento příkaz v Terminálu:
sudo apt install php7 .2 -string php7 .2 -sybase php7 .2 -soap


Test PHP
Takže, konečně, bychom měli mít nainstalován PHP7.2 pro server Ubuntu 18.04. Vytvoříme základní skript PHP; info.php a uložíme jej do webového kořenového adresáře.
Proto vytvořte tudíž prázdný soubor v umístění / var / www / html / .
sudo nano /var/www/html/info.php

Do prázdného souboru info.php vložíme zápis zcela nahoru stránky:

<? 
phpinfo ( ) ;
?>


Krok 8 - Nainstalujte phpmyadmin :V této situaci, když máme nainstalovány Apache2 a PHP, je posledním krokem instalace phpMyAdmin a jeho konfigurace.
Pro instalaci phpmyadmin v Ubuntu 18.04 musíte zadat tento příkaz:
sudo apt install phpmyadmin php-gettext

Uvidíte ve vašem prohlížeči výsledek, toto okno:

Nyní vyberte v okně (POZOR) pomocí klávesnice mezerníku pouze "Apache2" a klávesnici Tab se musíte dostat na příkaz "OK".

Nyní vyberte opět klávesnicí Tab příkaz "YES - ANO".

Poté zadejte silné heslo a uložte jej.
A opět nakonec restartujte Apache2 zápisem:
sudo systemctl restart apache2

Tím jsme ukončili první základní část instalace. Nyní napište do URL adresního řádku vašeho prohlížeče/browseru zápis: localhost/phpmyadmin. Zcela určitě se vám otevře následující stránka:


Následně restartujte Apache2 zápisem v Terminálu:
sudo systemctl restart apache2

Pote otevřete phpmyadmin zápisem: localhost/phpmyadmin, načež byste měli vidět přihlašovací stránku phpmyadmin pro vstup do vaší databaze (na localhostu, nebo webhostingu):

Nyní si můžete phpmyadmin vyzkoušet.
Zadejte vaše data - přihlašovací jméno a heslo, které jste nastavili při instalaci. Většinou je to jméno phpmyadmin a samozřejmě vaše heslo. Potvrďte a objeví se vám okno s tabulkami v phpmyadmin pro další práci.


POZOR!
Pokud náhodou vám něco během instalace nefunguje, jak má, můžete klidně phpmyadmin odebrat a pak instalovat znovu. Úplné odstranění phpmyadmin v Ubuntu 18.04 a vyšším provedete zapsáním kódu v Terminálu:
sudo apt-get purge phpmyadmin

Poznámka: „Purge“ namísto „remove“ dá pokyn, aby také odstranil své konfigurační soubory, včetně konfigurace přidané do konfiguračních adresářů Apache.
Možné problémy:
Pokud se objeví hláška, že požadovanou adresu URL: localhost/phpmyadmin nebyla na vašem serveru nalezena, musím provést následující kroky, tudíž otevřít pomocí Terminálu editor "nano", případně "gedit".
sudo -H gedit /etc/apache2/apache2.conf

V otevřené stránce editoru přidat na úplný konec zápisu souboru apache2.con tento následující řádek:
Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Resumé


A to je všechno. tato ruční Instalace LAMP není jednoduchá, ale ani příliš složitá. Nebojte se jí. Výsledek umožní uživateli solidní komfort. Rozhodně bude lepší než použít např. aplikaci Xampp. Ta má siíce pěkné grafické prostředí, ali jinak výhody žádné příliš nejsou. Instalaci LAMP lze použít též prostřednictvím Ubuntu, ale není spolehlivá a vyžaduje další doinstalace. Proto doporučuji tento shora uvedený postup instalace, který je ověřen a detailně popisován na řadě světových serverů.
Zdroje:
LAMP-soringpcrepair
LAMP-phoenixnap
Květoslav 14-05-2020 14:09 764 0 komentářů

0 komentářů

Zanechat komentář

G
  • Žádné komentáře nebyly zveřejněny.